Lidaco AB

Effektiv och flexibel
bearbetning

Våra tjänster är designade för att hjälpa dig att nå dina mål genom att leverera snabba, exakta och pålitliga resultat.​

När det gäller produkter i cellplast är t.ex. EPS (frigolit) och XPS(styrofoam) populära och kostnadseffektiva val för olika konstruktioner. Bearbetning och hantering av cellplaster, så som EPS och XPS, kan dock vara utmanande, och det är viktigt att förstå de olika typerna och hur man bearbetar cellplast.

Material

Några av de material vi bearbetar och tillhandahåller

Cellplaster

EPS, XPS, EPP, PIR

Härdplaster

Fenolplast, Epoxiplast

Termoplaster

PEHD, POM, PE, PP, PVC, PA, PA6 Mos2, PEEK

Övriga

Divinycell m.fl.

Ett axplock av tjänster

Fräsning av plast, pom, pehd

Fräsning

Fräsningen sker i någon av våra fleraxliga fräsar. All programmering sker via CAM från 3D filer

Svarvning av plast, pom, pehd

Svarvning

Vi utför svarvning i framför allt termoplaster. Med Y-axel och drivna verktyg kan vi både fräsa och såga vid svarvning.

Stumsvetsning av rör pe

Svetsning

Svetsning i PP, PVC eller HDPE, genom stum/ , elektromuff/muffs -svetsning eller tråd/extrudersvetsning

Hot wire värmetråd cellplast

Hot wire

Hot wire skärning eller värmetrådsskärning, är en effektiv metod att bearbeta XPS(Styrofoam) och EPS(Frigolit).

Limning av pvc

Limning

Vi limmar mindre skivor till större, både på höjden, längden och bredden

Hyvling av plast och cellplast

Hyvling

Vi kan ändra tjocklek på materialet till önskad tjocklek. Antingen genom hyvling eller fräsning.

Såg såga cellplast

Sågning

Sågning av skivor till mindre format  gör vi i en av våra CNC fräsar eller manuellt i en av våra sågar.

Limning av pvc

Montering

Montering av stor som små konstruktioner, även hela projekt från början till slut.

Maskinbearbetning

Maskinbearbetningstekniker är en viktig del av tillverkningsprocessen inom en rad olika branscher. Denna teknik används för att forma och bearbeta olika material till högkvalitativa produkter. Genom att använda avancerade maskiner och verktyg kan man uppnå precision och kvalitet i tillverkningsprocessen.

Fräsning

En viktig teknik inom maskinbearbetning är fräsning. Denna process innebär att ett roterande verktyg används för att avlägsna material från en arbetsbit och skapa komplexa former och ytor. Fräsning kan användas för att tillverka detaljer såsom kugghjul, ytor med olika profiler och hål. Genom att använda CNC (Computer Numerical Control) styrda maskiner kan man automatisera fräsningsprocessen och uppnå hög precision och repeterbarhet.

Svarvning

En annan vanlig teknik inom maskinbearbetning är svarvning. Detta är en process där ett roterande verktyg används för att avlägsna material från en arbetsbit och skapa en önskad form. Svarvning kan användas för att skapa olika detaljer såsom axlar, pipor och rör. Genom att använda avancerade styr- och ställsystem kan man säkerställa att bearbetningen utförs med hög precision och uppfyller de tekniska specifikationerna.

Hot wire / värmetrådsskärning

En Hot Wire / värmetrådskärare är ett elektriskt skärverktyg som används för att skära eller hantera polystyren/styrofoam (EPS, XPS) skum och liknande material. Maskinen använder en tunn, spänd skärtråd, ofta gjord av NiChrome, Titanium, Rostfritt stål, eller en tjockare tråd förformad till önskad form, som värms upp via elektriskt motstånd till ca. 400 – 500°C. När skärtråden förs genom materialet som ska kapas, förångar värmen från tråden materialet precis innan kontakt.

Högkvalitativa produkter

För att kunna utföra effektiv maskinbearbetning är det viktigt att ha kunskap om olika material och välja rätt verktyg och parametrar för bearbetningen. Att förstå materialegenskaper och bearbetningstekniker är en viktig del av att uppnå högkvalitativa resultat. Maskinbearbetningstekniker en central del av tillverkningsprocessen och möjliggör tillverkning av högkvalitativa produkter. Svarvning, fräsning och hot wire är några av de vanligaste teknikerna inom maskinbearbetning. Genom att använda avancerade maskiner och verktyg, samt ha kunskap om material och bearbetningstekniker, kan man uppnå hög precision och kvalitet i tillverkningsprocessen.