Maskinbearbetning i cellplast

Vi utför bl.a. fräsning, hotwire skärnining, sågning, limning i cellplast